583 004 880 (dni robocze 9-17)

Co to jest? HACCP - część I

07/07/2017
autor: Sklep Gastronomiczny
Co to jest HACCP?

HACCP DEFINICJA

Skrót HACCP (z ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) oznacza zbiór procedur, nazywanych "Systemem Analizy Zagrożeń I Krytycznych Punktów Kontroli". Jak każda metoda prewencyjna, tak i HACCP polega przede wszystkim na zapobieganiu zagrożeniom. Wyszukuje więc, ocenia i kontroluje zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności, podczas wszystkich etapów jej produkcji oraz wprowadzania do obrotu.

Celem HACCAP-u jest także określenie metod usuwania lub ograniczania zagrożeń oraz wypracowanie działań korygujących. W rezultacie HACCP zapewnia niezawodność procesu produkcji, pakowania, magazynowania i dystrybucji żywności.

Przedsiębiorca zobowiązany do stosowania HACCP uzyskuje wiedzę na temat czynników chorobotwórczych oraz sytuacji, które skutkują ich obecnością w końcowym produkcie. W trakcie kontroli Sanepid-u, odpowiednio stosowany HACCP, dostarczy dowodów na to, że środki kontroli wdrożone przez przedsiębiorcę są prawidłowe i skuteczne.

Artykuł opracowany na podstawie ogólnodostępnych źródeł oraz posiadanej wiedzy.

© sklepgastronomiczny.pl 2017