Przelewy z terminem płatności

DOTYCZY JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH I BUDŻETOWYCH

Szkołom, przedszkolom, żłobkom oraz innym placówkom oświatowym, finansowanym przez samorządy i budżet,
wystawiamy faktur VAT z terminem płatności do 30 dni.

Żeby uzyskać termin płatności należy wykonać następujące czynności:

  1. złożyć zamówienie na wybrane produkty (przez stronę internetową, telefonicznie lub pocztą elektroniczną)
  2. przysłać potwierdzenie zamówienia  pocztą elektroniczą 
  3. potwierdzenie musi posiadać pieczątkę jednostki oraz podpis osoby upoważnionej.

Po otrzymaniu powyższego potwierdzenia dostarczymy zamówiony towar i wystawimy fakturę z terminem płatności.